21 Haziran 2013

ADANA BELEDİYE EVLERİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1

         Sonunda belediye evleri mahallesi için kentsel dönüşüm start aldı.Uzun yıllardır mahalle için   gündemde olan kentsel dönüşüm uygulaması ,Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen ilk bilgilendirme toplantısı vasıtasıyla ,start verildiği deklare edilmiş oldu
Adana ili Çukurova  ilçesi sınırları icersinde kalan Belediye Evleri mahallesi  afet riski taşıyan alanlarının dönüştürülmesi hakkındaki kanun yasalaşmadan önce de gündemdeydi  12 Ekim 2012 tarihinde  Büyükşehir belediye meclisinin aldığı kararlarla (mevcut yeşil alanların korunması kaydıyla) kentsel dönüşüm sınırı ilan edilmiş, çalışmalara başlanılmıştı.


   .Ama bu kez alan Bakanlar kurulu kararıyla (22 Nisan 2013 Tarihinde ) afet riski taşıyan alan ilan edildi ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla yetki Çukurova belediyesine devredildi

Çukurova belediyesi tarafından düzenlenen ilk bilgilendirme toplantısında  bulunmak bizim için elzemdi.toplantıya iştirak ettik  notlar aldık.             Toplantıda ilk sözü kentsel dönüşüm işlemlerini yürütecek müşavir firma yetkilisi sözü aldı.

 Kentsel dönüşümün amacınıın ;

1) Deprem ve ileride  olabilecek bir  depremin sonuçları asgariye indirilmesi,
2) Bölgede yaşanılabilir konutlar yaratarak yaşam standardının yükseltilmesi
3) emeğe değer katmak olarak açıkladı.

   Yine yürütülecek işlemleri 114 basamaktan  oluşan uzun soluklu bir süreç olduğunu,mahallede dönüşüme tabi 2847 bina,ile 22000  bin nüfüs bulunduğunu dönüşüme tabi 107 hektarlık bir alan olduğunu,kentsel dönüşüm gerçekleştiği takdirde Türkiye ölçeğinde ki en büyük kentsel dönüşümün gerçekleşmiş olacağını belirttiler.

     Kentsel dönüşümün bitirilmesi durumunda,alanda, geniş bulvarlar,çok sayıda yeşil alan,parklar ,kent meydanları,sorunsuz bir trafik,modern binalardan oluşan bir bölgenin tanzim edilmiş olacağının belirttiler.

  Akabinde sözü ilçe belediye Başkanı sayın Yıldıray ARIKAN aldı.Mahalle sakinleri hitaben yaptığı konuşmada ;

  Ana kriterlerinin mahalle sakinlerinin katılımı ve adalet olduğunu,
. Dönüşüm kapsamında belediyeye ödenek aktarımı yapıldığını,
  İşlemleri yürütecek bir müşavir firma anlaştıklarını alanda 200 uzmanın görev olacağını,
 Süreci anketler ve mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda yürüteceklerini,
 Alanın projelendirilmesi ile ilgili uzman bir mimar ile anlaştıklarını,
 Süreçin gelişimi esnasında sakinlere yapılacak yardımları,
 Hedeflerinin en az Mahalle sakinlerinin herhangi bir maddi katılım istemeksizin boşaltacakları  konut büyüklüğünde depreme dayanıklı yaşanılabilir bir konuta sahip olabilmesi olduğunu ,
 Süreç esnasında her bağımsız bölümün hakkaniyetli ölçüm ve değerlemesinin yapılacağını,
Değerleme ve fizibilite çalışmalarına göre mimari ana proje çalışmasının yapılacağını,
Projede optimum çözüm sağlayacak emsallere göre imar planın düzenleneceğini,
Süreci şeffaflıkla yürüteceklerini,bunun için belediye bünyesinde bir kentsel dönüşüm ofisi kurduklarını,buradan mahalle sakinlerinin istedikleri an süreç hakkında detay bilgi alabileceğini belirtti. 


Toplantı sonrası kanımızca ; Bu idari işlemin  başlaması ile Belediye Evleri mahallesi sakinleri , Çukurova belediyesi ve Adana ili sehir gelişimi  açısından yeni bir süreç başlamıştır.Bu süreç hem sosyal,hem ekonomik hem de siyasi anlamlar taşımaktadır.
.
     Artık Belediye Evleri mahallesi için kentsel dönüşüm başlamıştır.Proje ileri ki bir tarihte tamamlanacaktır

        Ülkemizde kentsel  dönüşüm uygulamalarının yapılması  son yaşanan depremler  semtlerdeki  alt yapı yetersizlikleri ile insanlarımızın günümüz şartlarında oluşan nitelikli  konut/cevre ihtiyaçları nedeniyle kaçınılmazdır 31 Mayıs 2012 tarihinde 28309 sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında ki kanun    kabul edilmiştir.

       Bu kanun kapsamında  siyasi otorite ile birlikte yerel yönetimlerin kararlılığı gelecekte kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için en önemli belirleyici  unsurlar olacaktır. kentsel dönüşüm uygulamasının hayata geçirilerek bitirilmesi durumda  Belediye Evleri mahallesini kendi içersinde ikiye bölen ve  zahit akdağ bulvarının doğusu ile huzur evleri mahallesi arasında kalan  niteliksiz ve riskli yapılaşmanın ileride yaratacağı sorunlar giderilecektir

    Kentsel dönüşüme konu alanda yaşayanlar günümüz yapı standartlarında yapılmış  yaşanabilir nitelikli konutlara sahip olacaktır.

         Aşağıda  belirtiğimiz  alan özellikleri nedeniyle bölge Adana ili ve Çukurova ilçesi için cazibe merkezi konumuna geleceği aşikardır   Adana ili icersinde bölge konut edinimi ve yaşam alanı tercihinde ilk sıralara yerleşecektir. 

      Böylelikle ilimiz her anlamda  ayırt edici özelliklere sahip  yaşanabilir  Çukurova ilçesi yapısıyla  bütünleşmiş, modern bir yerleşim alanı  daha kazanacaktır                                                                                        
     
                         BELEDİYE EVLERİ MAHALLESİNİN ALAN ÖZELLİKLERİ .

        Çukurova ilçesi    03.06.2008 tairhli 5747 sayılı kanun gereğince  Seyhan’ın, Seyhan ve Çukurova olarak iki ayrı ilçeye bölünmesi ile belediye olmasına karar verilmiştir
          Çukurova  İlçesin de kentleşme 1980 li yılların sonunda hızlanmış ve büyük bölümü imarlı alanlardan oluşmaktadır. Bölgeye küzey adana yada yeni Adana da denilmektedir konut stoku  genç  ve niteliklidir. Yerleşim açısından adana ilinin cazibe merkezi konumundadır. İlçe yerleşimin doğu sınırları Seyhan baraj gölüne sınırdır Rakımı adana ili geneline göre yüksektir.Bu nedenle diğer  merkez ilçelerle arasında sıcaklık/rüzgar farklılıkları vardır.Bu özellikleri sebebiyle yerleşim için ayrıca tercih unsurudur.

             Kentsel dönüşüme konu Belediye Evleri Mahallesi  ise sosyal konut projesi kapsamında 1980 yıllarda hayata geçirilerek yerleşime açılmıştır.Bugün için Belediye Evleri Mahallesine isim veren ve semt içinde kısmi bir alan oluşturan belediye evleri günümüz yapı standartlarına uymamakta, olası bir tabi afet durumunda ise büyük riskler taşımaktadır Bu nedenle belediye Evleri içersinde kalan  106,6 hektarlık alanda kentsel dönüşüm uygulamasının yapılması kanaatimizçe  de zorunluluktur.

     Alan özellikleri incelemeye devam edersek ; 

        1990 lı ylıllarda belediye evlerine kooperatifleşme ile villa tarzı projeler uygulanmış (basınköy vilları,Vilko siteleri) 1990 yılların ikinci yarısından itibaren Adana Koop uygulaması ile 2000 kadar konuttan oluşan proje hayata geçirilmiş ve 2000 'li yılların ortalarında bitirilmiştir. Ataköykonutları gibi  lüks konut projelerinin  katılımı ve belediye evlerinin cevresinde oluşan kismi imarlı yapılaşma ile   Belediye Evleri Mahallesi genişleyerek nüfüs yoğunluğu artmıştır.

.          Belediye Evleri mahallesinin  küzeyinde Turgut Özal Bulvarı güneyinde Adana otabanı ile Hilmi Kürkçü Bulvarı doğusunda  Türkmenbaşı Bulvarı batısında Dr Sadık Ahmet bulvarı ile çevrilidir bu bulvarlar günümüzde şehrin Küzeyi ve Küzeybatısı için ana arterler niteliğindedir.

         Adana metrosunun ilk istayonunun  Belediye Evleri mahallesindedir.Metro kullanılarak şehir merkezine   14 dk da ulaşılabilmektedir. Ayrıca mahallenin Otaban bağlantısı  da mevcuttur  Bu bağlantı  kullanılarak  ise şehir merkezine sorunsuz 15 dk  ulaşılabilmektedir. Türkmenbaşı bulvarı ve devamındaki Ali Bozdanoğlu bulvarlarının  D 400 otoyoluna bağlanılması İlişkin Büyükşehir projesi hayata geçirildiğinde Adana havaalanına 10 dk da bölgeden ulaşılabilecektir. Bölge şehir merkezine ulaşım ve trafik  konusunda sorunsuzdur.

      Belediye Evleri mahallesi Adana ilinin prestijli ve büyük özel eğitim kurumları  (Final okulları,Başkent Okulları ,Gündoğdu Okulları,Burç Okulları,Üçgül Okulları Bilfen Koleji ) ya yerleşik yada çok yakındır  Ayrıca alanda cok sayıda kaliteli eğitim veren  kamu eğitim kurumu vardır.Alan eğitim imkanları açısından ilin cazibe merkezidir.Yine bölgede cok sayıda cocuk kreş ve gündüz bakım evi mevcuttur.

        Alan da bölge hastanesi niteliğindeki  Ruh Sağlığı Hastanesi ile Yeni tesis edilen EPK Plastik Cerrahi Hastanesi özel BSK Metropark Hastanasi faaliyet göstermektedir Kamu  hastaneleri ise bölgeye yakındır.Sağlık hizmetleri ulaşım konusunda da bölgenin problemi yoktur.

          Belediye Evleri Mahallesini cevreleyen bulvarlarda ticari hayat aktiftir..Dr Sadık Ahmet bulvarı son iki yıldır beyaz eşya ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve büyük markalarınbüyük kapalı alanlara sahip consept mağazaları mevcuttur.Ayrıca Real ve Carrefaursa gibi büyük Avm ‘ler  alana çok yakın ve ulaşımı kolaydır.Forum AVM ise 2014 yılında faaliyete geçecektir
.
      Turgut Özal bulvarının Adana ili için önemi ortadadır. Adana ili sosyal hayatı bu bulvar ve cevresinde sekilenmiştir.

        Türkmenbası bulvarının ise birden fazla farklı özelliği vardır Bu bulvar üzerine ilin özel eğitim kurumları sıralanmıştır. Yine  bu bulvara yapılması planlanan Forum AVM'nin hayata geçtiğinde bölgeye katacağı hareketlilik inanılmaz olacaktır. Türkmenbaşı bulvarında bulunan Sülüklü pınar mevkiine  Çukurova beldiyesi hizmet binası ve kültür merkezi inşas ıile Sülüklü pınar park düzenleme çalışmalarına başlanılmıştır. Bu durum bu bulvarı da  Çukurova ilcesi içinde  önemli bir konuma getirecektir.

       Hilmi kürkçü ve Zahit Akdağ bulvarı üzerine Erciyes inşaat tarafından yapılması planlanan 36 katlı Tower projesi  ile bölge Adana'nın en yüksek binasına sahip prestijli bir  alan özelliğine kavuşacaktır.Ayrıca söz konus alan ve cevresinde cok sayıda inşaatı devam eden veya bitmiş yoğunluklu rezidans tarzı konut yapılaşması mecuttur.

Ayrıca şehrin ikinci büyük açık oto pazarı belediye evleri içersinde pazar günleri faaliyet göstermektedir.