22 Eylül 2018

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK ve YETKİ BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK.

     ADANA Ticaret odası gayrimenkul sektörü meslek komitesi ile adana tüm emlakçılar esnaf odasının düzenlediği MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 21 EYLÜL 2018 Adana ticaret odasında,Adana ticaret il md .Adnan EKİZ Esnaf odaları birlik başkanı nihat SÖZÜTEK adana ticaret odası meclis başkanı ismail AVCI ve adana'da ticaret odası ve emlakçılar esnaf odasına kayıtlı emlakçıların katımıyla gerçekleştirildi.İlk  yetki belgeleri ilgililerine verildi.

    5 HAZİRAN 2018 tarihinde sanayi ve ticaret bakanlığınca,tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini kapsayan yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girmişti.

    Bu yönetmelik  ile,taşınmaz ticareti ile iştigal edebilecek; Kişi ve kurumlar ile işletmelerde arana şartlar ilgili hizmetler,taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar,ruhsatlandırma,denetim ve ceza hükümlerine ilişkin bilgilendirme  ticaret il müdürümüz ve personeli tarafından  toplantıya katılanlara anlatıldı .Görüş ve önerileri alınarak ,konuya ilişkıin soruları cevaplandırıldı.
Toplantının sonunda ise ,ise yetki belgesine aamaya hak kazanan firma yetkililerine ,yetki belgeleri taktim edildi.


 Gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk kazandıracak,emlakçı esnafına itibarını ve mesleki yerlilik düzeyini artıracak ,YETKİ BELGESİ uygulamasını canı gönülden destekliyoruz
Vatandaşlarımızın güvenli alışveriş için yetki belgesine sahip kişi ve kuruluşlarda aracılık hizmeti almasını şiddetle tavsiye ediyoruz.