12 Kasım 2014

BELEDİYE EVLERİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 2 (SON DURUM )  Belediye evleri mahallesi kentsel dönüşümüne ilişkin gelişmeleri bloğumuzda yayınlamaya devam ediyoruz. Konuya ilişkin ilk yayınımızda, sürecin başlangıcından günümüze kadar olan gelişmeleri kısaca anlatmıştık.

     Son Olarak Çukurova belediye başkanlığı tarafından yapılan  açıklamalar çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecine işlem basamaklarından  olan;    Gayrimenkul mevcut durum tespiti
    Hali hazır ölçümler ve plankote işlemleri,
    Hane halkı ve sanayi/ticaret anketleri,
    Taşınmaz yapı izin ve belgeleri,
    Mülkiyet ve hak sahipliği bilgi ve belgeleri,
    Analitik etüt çalışmaları,
   Jeolojik ve jeoteknik raporların oluşturulması gibi işlemler tamamlanmış ve bir uygulama projesi ortaya çıkarılmıştır.
  Söz konusu projenin kentsel tasarım ve imar planları yönünden , ilgili bakanlığın kontrolü aşamasındadır.

 Projenin Bakanlık'ça onaylanması sonrasında hak sahipleri ile müzakere görüşmelerine başlanacağı çukurova belediyesince ayrıca  deklare edilmiştir.

   Projenin kapsamına  ile ilşkin yapılan açıklamalada ise ;

    Her hak sahibine evinin karşılığında bir ev verileceği .
    Belediye Evleri adını halkın oyuyla değiştireceklerini 
    Projenin Türkiye’ye örnek olacak güzel ve özgün bir proje olacağı,
    Bölgede Adana’yı anlatan Kebapçılar Sokağı, eğlence amaçlı Kafe Barlar Sokağı,        Kültür Sokağı, Türkiye’nin en büyük Mücevher Merkezi yer alacağı 
  Küçük büyük meydanlar, yeşil alanları çoğaltılmış örnek bir yaşam alanlarının                bulunacağı. 
   4 milyar liraya ulaşacak çok büyük bir yatırım yapılacağını söylenmektedir.

   Çevre ve Şehircilik Bakanlığından proje onayı geldikten sonra  alanda Türkiye’nin depreme dayanıklı, kent  estetiği yüksek, yaşanabilir en güzel semtini yapılacağı belirtilmiştir.

Süreç devam etmektedir .  Sonucunu merakla beklemekteyiz .herkese hayırlı olması temennisiyle,