27 Nisan 2017

ADANA İLİ GÜNCEL KONUT PİYASASI ANALİZİ

        Firmamızca,Adana İlindeki konut piyasası ,Türkiye İstatistik kurumu (TUİK) tarafından aylık olarak 2013 yılı ocak ayından itibaren düzenli yayınlanan,konut satış istatikleri ,


 -   İllere ve yıllara göre konut satış sayıları,
 -   İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre konut      satış sayıları ,
 -   İpotekli ve diğer ayrıntısında illere ve yıllara göre konut satış            sayıları ,
 -  İlçelere göre konut satış sayıları


adı altında düzenli yayınladığı veriler izlenerek  takip edilmekte ve incelenmekte, bu veriler ışığında piyasa analizi ile birlikte piyasa hakkında yorumlarda  bulunulmakta ve,satış hedeflerimiz, buna göre planlanmaktadır.

        Bu kapsamda, ilimiz konut piyasasını, 2013 yılı ocak ayından başlayarak günümüze kadar, il genelindeki satış rakamları üzerinden, yıllık bazlar da irdelenerek ,piyasa hakkında yorumlarda bulunulabilmektedir. Buna göre;


  1- TUİK ,İllere ve yıllara göre konut satış  rakamları ilişkin 2013  yılı ocak ayından günümüze kadar yayınladığı veriler ışığında , Adana iline ait verilerle hazırladığımız  ,satış rakamları  grafiği aşağıdaki gibidir.


OCAK 2013-MART  2017 Ayları/yılları arasında toplam 100465 adetlik il geneli konut satış işlemi gerçekleşmiştir.

2013 yılında  20928 yıl/adet 
2014 yılında  20897 yıl/adet
2015 yılında  23413 yıl/adet
2016 yılında  27723 yıl/adet
2017 yılı ilk üç aylık dönemde ise 7504 adettir.

     Adana ili konut piyasa,büyüyen bir trend izlemekle birlikte,aylara göre,sektörde dalgalı ve değişken bir piyasa mevcuttur Aylık şatış rakamları değişken ve aşırı oynaktır.

   Son 12 aylık dönemde 28124 adetlik satış rakamına ulaşılmıştır. son 12 aylık dönemde  gerçekleşen satışların   kümülatif ortalaması ise,aylık  2343 adetlik satış rakamıdır.

Değerlendirmemize göre,önümüzdeki dönemde aylık 2343 adetlik satış rakamının üzerinde gerçekleşecek her aylık satış değeri piyasada aracılık hizmeti veren firmalar için tatmin edici olarak değerlendirilebilir.
2- TUİK'in yayınladığı,ilk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre konut satış çizelgesinden alınan  rakamlarla hazırlanmış , satış adetlerini gösterir grafik  aşağıdaki gibidir.OCAK 2013-Mart  2017 Ayları/yılları arasında ilk kez satılan  43972 adet ikinci el satılan 56493 adet satış  işlemi gerçekleşmiştir.

Grafik incelendiğinde ikinci kez satışa konu olan konutlar adet bakımdan 2015 yılı sonuna kadar adet bazında daha fazla satış işlemine konu olurken,

 2016 yılı ocak ayından itibaren ilk kez satılan konut sayısı miktarı artmış,bu artışla  ikinci  kez satışa konu olan gayrımenküllerin sayısı ile satış sayısı eşit seyretmeye başlamıştır..

 İlk kez satışa konu olan (sıfır) gayrimenkül edinim sayısı  artış dikkat çekicidir.Artışa neden olarak ikinci el konut piyasasında satışa konu stokun ,lokasyon özellikleri ve yeni üretilen konutlara istinaden  m2 cinsinden büyük olmaları  nedeni ile fiyatlarının daha pahalı olması alıcıları nispeten küçük ama fiyat avantajlı yeni konutu yönlendirmesi olarak değerlendirilebilir.


3-TUİK,İpotekli ve diğer ayrıntısında illere ve yıllara göre konut satış sayıları çizelgesinden alınan  rakamlarla hazırlanmış tablonun grafiği  ise aşağıdaki gibidir.OCAK 2013-MART 2017  Ayları/yılları arasında ipotekli, 40299 adet, nakit  60166 adet satış  işlemi gerçekleşmiştir. Son 12 aylık dönemde 28124 adetlik ipotekli satış rakamına,   adetlik ipotekli satış rakamına, ulaşılmıştır. 

Son 12 aylık dönemde,11621 adet gerçekleşen ipotekli satışların kümülatif ortalaması 968 adet/satışdır.

Son 12 aylık dönemde,17503  adet gerçekleşen nakit satışların kümülatif ortalaması  1458 adet/satışdır.

Önümüzdeki dönemde bu ortalama rakamların üzerinde gerçekleşecek satış rakamları tatmin edici olarak değerlendirilebilir.


Sonuç olarak;

  1) Sektör 2013 ve 2014 yıllarında birbirine yakın satış rakamları ile kapamıştır.

       2015 yılında bir önceki yıla göre satış rakamlarında %12 lik bir artış
       2016 yılında bir öceki yıla göre %18 lik bir şatış büyümesi söz konusudur.

     .
 2) söktörde satış rakamlarında düzenli büyüme sözkonusudur


  Gözlemlerimiz ve sahada yaptığımız çalışmalara göre piyasada varsa sıkıntı,konut üreticisi firmaların ülkemiz standardında üst gelir grubuna yönelik yapmış olduğu konutlar ile bunların ikamesi olan ikinci el konutların satış ve stok devir hızındadır.

nispeten gelişmekte olan lokasyonlara yapılan yeni konut satışlarının arttığı gözlemlenmektedir.

Bunda en büyük etken olarak ilimiz hane halkı gelir düzeyinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler sebebiyle,alıcıların m2 cinsinden küçük ama fiyat avantajlı konutlara yönlendiği söylenebilir.

Konut üreten firmaların son iki yılda maliyet/kar  beklentileri nedeniyle piyasada bu tarz konut üretimi ise artmış sektöre çok sayıda müteaahit firma girmiş,bu tip konutların stok miktarı ise artmış olduğu kanaatindeyiz.


 İNSANLARIMIZ,KONUTU HALA BİR YATIRIM VE BİRİKİM ARACI OLARAK GÖRMEKTEDİR.


                                           ALAY GAYRİMENKUL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ