02 Mayıs 2017

ADANANIN KONUT EDİNİMİNDE CAZİBE MERKEZİ , ÇUKUROVA

     Firmamızca Adana ili konut piyasası,İl geneli ile birlikte  aynı zamanda,ana faaliyet alanımızda bulunan, Çukurova ve Seyhan ilçeleri kapsamında da takip edilmektedir.İl geneli güncel konut piyasası analizini bloğumuzda daha önce yayınlamıştık.

   Bu yayınımızda ise,Adana ili,ilçeleri bazında  güncel konut piyasası analizimizi  aşağıda bulacaksınız.


  **(Yayınladığımız verilere kaynak olarak  TUİK'in  (Türkiye İstatistik Kurumu) Adana ili ile ilgili bölümleri süzülerek / kullanılarak  bloğumuzda kullanılmaktadır.)

   Bu kapsamda Adana ilinin, ilçeleri bazında  piyasada gerçekleşen konut satış rakamları kullanılarak ,tarafımızdan hazırlanan tablo ile bu tabloya göre oluşturulan grafik aşağıdaki gibidir.
Tabloda Tuik'in bu konuya ilişkin 2015 yılı ocak ayından günümüze kadar yayınladığı veriler ışığında ilçe nufusları,nüfüsun il geneline göre ilçelere  oransal dağılımı ,ilçelerde satışa konu olan konut sayısı ve bunun yüzdesel dağılımı verilmiştir.    Tablo ve grafik incelendiğinde,ilçe nufuslarını  il  nufusuna (2.201.670 kişi )  oranladığında   yaşayan kişi sayısına nazaran konut ediniminde /edinim tercihinde nufusuna oranla en büyük payı Çukurova  ilçesinin aldığı görülmektedir.


Seyhan ilçesinde,nufus oranı/ konut satış rakamlarının il geneline nazaran oranı  eşit,

Yüreğir ilçesinde,nufus oranı/ konut satış rakamlarının il geneline nazaran oranı  oldukça düşük,

Dİğer ilçelerde ise (Sarıçam,karaisalı,Feke,Karataş vs.),nufus oranı/ konut satış rakamlarının il geneline nazaran oranı  eşit olduğu gözükmektedir.


    Çukurova ilçe görüldüğü üzere konut edinimde,cazibe merkezi durumundadır.

Bunda en önemli etken ise nispeten diğer ilçelere göre yapı stokunun genç ve nitelikli olması,altyapı sorunlarının asgari düzeyde bulunması,şehrin sosyal ve kültürel hayatının bu bölgede canlı bulunması,ilçe nüfüsunun diğer ilçelere göre gelir ve eğitİm seviyesinin yüksek olması gibi etkenler ,bölgeyi ilçe nufuslarına oranla konut edinimi yönünden ilk sıraya taşımaktadır. Cazibe merkezi konumuna gelmiştir.


ALAY GAYRİMENKUL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ