07 Mayıs 2017

KONUTTA TALEP,GELİR YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE M2 OLARAK KÜÇÜK ,FİYATLARI NAZARAN UCUZ YENİ KONUTLARA...


Tahminimize göre her yıl adana  ilindeki mevcut konut miktarının ancak %2 veya %2,5 kadar yeni konut üretilmektedir ,Bu üretim miktarı ise talebin her zaman   altında kalmaktadır.Talep  ikinci el konut satışları ile dengelenmekte,ikame edilmektedir.
2013 yılında günümüze kadar Adana'da konut satışları,adet olarak  takvim yılları itibari ile düzenli artan bir trend izlemektedir.Her yıl sonu,bir önceki yıla istinaden , konut satış rakamları artarak yılı kapatmaktadır.

Konut satış rakamları yıllar itibari ile aşağıdaki gibi seyretmiştir.
Ayrıca,Konut satış rakamlarını ilk kez satılan  ve ikinci kez satışa konu olan konutlar yönünden de inceleyebilmek de mümkündür.

 Buna ilişkin, 2013 yılından günümüze kadar adet bazlı oluşturduğumuz  tablo ya istinaden ortaya çıkan  grafik ise aşağıdaki gibidir.

Adana ili,ilk satış ikinci el satış ayrıntısında  konut satışları grafiği,


 Grafik incelendiğinde ; 

     2013 yılından 2015 yılı kasım ayına kadar ikinci kez satışa konu olan (kullanılmış konut ) miktarı adet olarak ilk kez satışa konu olan  konuta nazaran daha fazla satış adedi rakamına ulaştığı görülmektedir.

   2015 yılı kasım ayı sonrası ise yeni (kullanılmamış/sıfır) konuta olan talebin arttığı gözlenmektedir.'2015 kasım ayı sonrasında, ilk kez satışa konu olan konut miktarı ile ikinci kez satışa konu olan konutların aylık satış rakamları adet  bazında birbirine eşitlenmiş veya  yakın seyretmeye başlamıştır.Bu tarihte itibaren satış rakamları ilk kez satışa konu olan konutlar lehine artış göstermektedir Bu durum ise incelemeye değerdir..

     İlk kez satışa konu olan konutlara olan talebin artmasının nedeni olarak;

    -mevcut ikinci el satışa konu olan stokun,lokasyon ve daire özellikleri  ( m2 olarak büyük olması) gb.  ) nedenlerle  fiyatlarının yüksek olması,
   - mevcut ikinci el konutunu  satarak , daha nitelikli  konuta /sitelere geçmek isteyenlerin talep ettiği     üst gelir gruplarına yönelik yapılmış ilk kez satışa konu olan  konutların , fiyatlarının yüksek olması nedeniyle satışa konu ikinci el konutlarını maksimum /yüksek fiyattan satışa sunulması,
  - ikinci el konutların lokasyon ,sosyal donatılar ve altyapı bakımdan sorunsuz ve gelişmiş  alanlarda bulunması nedeniyle bunun fiyatlara yansıması,fiyatlarının tavan seviyelerde seyretmesi,bu  etmenlerin ikinci kez satışa konu olan konutlara erişebilirliği düşürmesi,
 -Adana ilinde cazip lokasyonda bulunan  ikinci el satışa konu olacak dairelerinin fiyatının  minumum fiyatlarının  250.000 Tl' nin üstündeki seyretmesi nedeniyle  konut alımı için gerekli ön peşinat birikimine sahip hane halkı sayısının azlığı ve hane halklarının kredibiliteleri ve ödeme güçlerinin   de bir sınırının bulunması.
 -,üreticilerin gelir yetersizliğinin farkına vararak tüketici gelir durumuna yönelik konut üretim yapmaları,küçük ama yeni konuta ulaşımın daha kolay olması olarak gözlemlenmektedir.

 - sonuç olarak,ev sahibi olmak isteyenlerin fiyat olarak yüksek ikinci el konut yerine,gelir yetersizliği ,satın alma gücünün kısıtlı oluşundan dolayı  ödeme güçlerini aşmayan  kullanım alanı küçük oda sayısı az ,küçük kullanılmamış ( ilk kez satışa konu olan ) konuta yönelmesi olarak açıklanabilir.